Skip to main content

Training = zelf leren

Omgaan met de media, dat leer je door te doen. En ja, dat is een open deur van epische proporties. Afhankelijk van de leervraag hanteren de trainers interactieve werkvormen waarbij het zelflerend vermogen van de deelnemers het belangrijkste uitgangspunt is. 

Het zelflerend vermogen aanspreken van de deelnemers, dat is de rode draad. Waarom? Het is relatief eenvoudig om te benoemen wat verkeerd gaat. Daar herken je de betere beunhaas aan die een willekeurige opleiding mediatraining tussen de bedrijven door geeft. En dat is prima. Een grotere uitdaging is het om te benoemen wat goed gaat. Zodat je samen kwaliteiten reproduceerbaar maakt.

Werkwijze
Analyseer welke kwaliteiten van de deelnemers nodig zijn om een hoger niveau te bereiken. Dat is de manier om verder te komen. Bij voorkeur meetbaar. Hierin zijn de trainers van Omgaan met de Media gespecialiseerd.

Drie invalshoeken voor training
Dertig interviewtechnieken doorgronden, vijftien dialoogstijlen herkennen, betrekkingsniveau op drie niveaus identificeren, vragen herformuleren…  dat kan iedereen leren. De echte winst? Die volgt als je van begin tot eind voorbereid bent, aan alles denkt en… hebt gedacht.

Hieronder een toelichting op de 3 trainingsinvalshoeken:

Training

Proactief omgaan met de media

Bij omgaan met de media zijn twee benaderingen mogelijk: probleemgestuurd en oplossingsgericht. Tenminste, dat is hoe menig organisatie de materie benadert. Dat kan ook anders. Denken in aanbodgericht en vraaggestuurd communiceren bijvoorbeeld. Eens zien hoe dat werkt…

Media bestoken met ronkende persberichten? Aanbodgericht en kansloos. 8 van de 10 persberichten verdwijnen in ‘het archief’. Bij de resterende 2 persberichten maakt de journalist een vertaalslag.

Vraaggestuurd communiceren dan? In de praktijk betekent dit dat woordvoerders pas in actie komen als journalisten vragen stellen. Tsja, dan sta je direct met de spreekwoordelijke 3-0 achter. Journalist werken vanuit een informatievoorsprong en handelen daar ook naar.

Voorkom dat het speelveld kantelt. De oplossing? Ga pro-actief om met de media. Zorg ervoor dat je een zenderboodschap vraaggestuurd aanbiedt. Maak de vertaalslag van push naar pull communicatie. Creëer momentum op de juiste wijze en onderhoudt de relatie met journalisten. Nu en in de toekomst.

Meer weten? Neem contact op.

Training

Reactief omgaan met de media

In een ideale wereld kun je voorspellen wat er op het pad komt van een organisatie als het gaat om media exposure. Alleen… die wereld bestaat niet. De media werken soms in de waan van de dag en een verhaal ontstaat soms na een optelsom van (on)verwachte gebeurtenissen. En dan klopt een journalist aan.

Soms heb je geen keuze en moet je direct omgaan met de media. Alhoewel, moeten… er zijn tal van voorbeelden waarbij journalisten op tenenkrommende wijze van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De sleutel bij direct omgaan met de media is… rust. Rust in de wetenschap dat zowel journalist als woordvoerder verantwoordelijkheid dragen voor een goede afloop. En als iemand verzaakt? Behoud rust. Intervenieer vanuit non-violent communication principes.

Cruciaal is kennis op het gebied van mediaconventies, woordvoering en afspraken maken. Journalisten hebben een gereedschapskist met technieken om informatie te bemachtigen. Woordvoerders beschikken over een soortgelijke gereedschapskist. Nu alleen nog leren hoe je het gereedschap planmatig en doelmatig inzet.

Meer weten? Neem contact op.

Training

Crisiscommunicatie

Een incident of ongeluk ligt altijd op de loer. Hoe goed je ook voorbereid bent, als dingen fout gaan, dan ben je aangewezen op crisiscommunicatie. Journalisten stellen vragen en willen antwoorden. Zo snel mogelijk. Ook als er nog geen antwoorden zijn. Communiceren onder druk is complex, veeleisend en risicovol.

Crisiscommunicatie is een mijnenveld waarbij alle handboeken over woordvoering direct het raam uit kunnen. Soms kun je het gewoonweg niet goed doen en is het een kwestie van ‘damage control’. Eens of oneens?

Oneens. Zelfs de meest vervelende crisis biedt kansen om in communicatief opzicht waarde te creëren voor de betrokkenen. Natuurlijk, de aanleiding is soms tragisch. Tegelijkertijd is er een rol weggelegd voor woordvoerder en journalist om zo goed mogelijk samen te werken.

Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Journalistiek bestaat bij de gratie van dualisme. Goed nieuws? Is geen nieuws. Eerste aandachtspunt bij crisiscommunicatie: de journalist is NIET de vijand. Ook al lijkt dat in de praktijk soms wel zo. Sta boven de materie. Leer autonoom communiceren, ook onder crisisomstandigheden.

Meer weten? Neem contact op.

Vermijd de tunnel

Omgaan met de media, dat leer je door te doen. En ja, dat is een open deur van epische proporties. Succesvol omgaan met de media leer je niet door te focussen op slechts een aspect. Vermijd de tunnel. Denk multidisciplinair.

Afhankelijk van uw leervraag en de vraag van uw organisatie schakelen de trainers naadloos tussen de drie soorten training. 

Wees voorbereid
Pro-actief omgaan met de media betekent in de praktijk dat je ook preventief nadenkt over wat er mis kan gaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. En als het dan toch niet volgens plan verloopt? Ook dan ben je voorbereid en weet je hoe je reactief het beste omgaat met de media.

SWOT
Aan elke training van Omgaan met de Media gaat een analyse vooraf. Sterke punten worden mogelijk zwakke punten en andersom. Bedreigingen worden kansen en tegenover elk frame staat een reframe.

Wetmatigheden staan standaard ter discussie
Een veiligheidsregio staat voor andere uitdagingen dan een willekeurige andere overheidsinstantie met een handhavende taak. Een producent van levensmiddelen krijgt op een andere manier te maken met de media dan een supermarktketen. En ja, er zijn ook overeenkomsten.

Synergie
Bij vrijwel alle trainingen ontstaat synergie tussen de drie verschillende trainingsinvalshoeken van Omgaan met de Media. Analyse vooraf bepaalt voor een groot deel het succes (de output) van een training. Investeer en oogst meer.

Meer weten?
Neem contact op en ontdek hoe u de synergie van de drie invalshoeken optimaal inzet voor uzelf en uw organisatie.

Samenwerken

Omgaan met de Media werkt samen met journalisten, AV-professionals en trainers die wekelijks hun waarde bewijzen in het post-hbo en post-academische onderwijs. Bij alle trainingen nemen journalisten de rol van interviewer op zich. Reden: op deze manier kan de journalist zich concentreren op het stellen van de vragen en overziet de trainer het leerproces. Discreet werken staat daarbij hoog in het vaandel. Dat is de reden waarom de (van radio en televisie bekende) interviewers niet met naam vermeld staan op deze pagina. Bij elke afzonderlijke training werken wij samen met een journalist (of: meerdere journalisten) die het best bij de opdracht en de leerwens past (of: passen). Graag uw begrip hiervoor.

Hieronder een greep uit de partners waar Omgaan met de Media mee (samen)werkt:

Freerk Teunissen – interviewtrainer van het eerste uur en auteur van het boek Het Journalistieke Interview. Freerk heeft ruim 19 jaar ervaring als trainer in het post-hbo onderwijs. Naast interviewtraining verzorgt Freerk ook diverse schrijftrainingen en de training bewust beïnvloeden.

Liset Hamming – journalist voor journalistieke media waaronder het Nederlandse platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. In een ‘vorig leven’ was Liset advocaat, en dat merk je aan alles. Liset interviewt ondernemers, beleidsmakers en gezagsdragers.

Bart Nelissen – bedenkt en maakt ruim 25 jaar audiovisuele programma’s voor bedrijven, omroepen, overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Daarnaast geeft Bart training op het gebied van audiovisuele communicatie en is hij cameraman en regisseur in opdracht van BNN/VARA.

Toine Kamphuis – is 22 jaar trainer in het post-hbo onderwijs bij diverse hogescholen. Van oorsprong is hij dagblad- en tijdschriftjournalist. Toine werkt nu achter de schermen en traint professionals bij profit- en non-profit instellingen. Specialisatie: werkvormen die zelflerend vermogen aanspreken.

Liesbeth Groenendijk

Liesbeth Groenendijk – is mediatrainer en trainer tv-journalistiek sinds 2004. Liesbeth houdt van verhalen en werkt met u om die beeldend te vertellen. Ze kijkt, luistert en vraagt vanuit verschillende posities: als strateeg, als journalist of in een andere rol. Met Liesbeth komt u sterker uit de training.

Pelle Matla

Pelle Matla – geeft op interactieve wijze trainingen aan media- en communicatieprofessionals. Bouwde expertise op als journalist bij online-, print- en rtv-media. Specialiseert zich in workshops nieuws- en persberichten schrijven, in zijn ogen ‘het moeilijkste genre van het journalistieke vak’.